joulu 18, 2019

Lähettänyt in Love | Kommentit pois päältä artikkelissa Yhdysvaltain kieltolaki

Yhdysvaltain kieltolaki

Yhdysvaltain kieltolaki

Vuodesta 1920 alkanut kieltolaki määräsi, että kaikki alkoholin valmistus, kuljetus ja myynti tuli lopettaa Yhdysvalloissa. Toiminta kuitenkin jatkui järjestäytyneen rikollisuuden parissa, jossa alkoholia edelleen valmistettiin, myytiin ja salakuljetettiin ympäri maata. Alkoholin käyttö ei missään vaiheessa loppunut kokonaan, mutta sitä juotiin vain salaa. Vuonna 1933 laista luovuttiin, vaikka muutamat osavaltiot jatkoivat sitä vielä jonkin aikaa.

Kieltolain syntyyn oli monia syitä. Raittiusliikkeellä oli suuri vaikutus lain alulle panoon. Aivan kuten Suomessakin, raittiusliike oli suurena vaikuttajana vielä nykyäänkin vallitsevaan alkoholimonopoliin. Yhdysvaltain raittiusliike oli toiminut aktiivisesti jo 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Sillä oli poliittisesti melko merkittävä asema ja sen mielipidettä arvostettiin. Raittiusliike teki paljon merkittävää työtä alkoholin yhteiskunnallisten haittojen vähentämiseksi.

Alkoholin käytön kieltämistä oli kannatettu Yhdysvalloissa jo 1900-luvun alusta lähtien. Etenkin naiset olivat eturintamassa viemässä kieltolakia eteenpäin. Naisten negatiivinen mielipide alkoholista perustui usein siihen, että se oli saanut paljon tuhoa aikaan perhepiireissä ja jopa hajottanut monia perheitä. Miesten alkoholisoituminen oli suuri ongelma jo tuolloin ja se haluttiin estää.  

Myös monet tehtaanomistajat kannattivat lakia. Se johtui siitä, että alkoholin vaikutuksen alaisena työskennelleet työntekijät olivat aiheuttaneet monia vaaratilanteita, onnettomuuksia ja jopa kuolemantapauksia tehtaissa. Tuona aikana turvallisuussäädökset eivät olleet lähelläkään nykypäivän luokkaa. Tehtaanomistajat uskoivat myös siihen, että työn tehokkuus paranisi, jos alkoholin käyttö, joskin vain vapaa-aikana, loppuisi kokonaan.

Kun Yhdysvallat oli liittynyt toiseen maailmansotaan, myös koko yhteiskunnan näkemys alkoholista alkoi muuttua. Tuntui moraalittomalta juoda alkoholia kotona, sillä aikaa kun nuoret miehet taistelivat sodassa. Monet järjestöt alkoivat puhua alkoholin haitallisista vaikutuksista yhteiskunnalle. Uskovaiset julistivat alkoholin olevan Jumalan tahdon vastaista. Kieltolain syntyyn vaikutti myös hyvin käytännöllinen syy, ohraa ja muita arvokkaita viljoja haluttiin säästää ja käyttää muihin tarkoituksiin.

Väliaikainen kieltolaki astui voimaan jo vuonna 1917. Sitä perusteltiin sillä, että viljaa tulisi säästää, koska Yhdysvallat oli sodassa, jonka seurauksista ei vielä tiedetty. Pian lakiin lisättiin kohdat missä kiellettiin alkoholin valmistus, myynti ja kuljetus. Monet osavaltiot olivat ehtineet jo asettaa omat kieltolakinsa käytäntöön, kun koko maan laajuinen laki tuli viralliseksi vuonna 1920.

Lakia valvottiin aluksi hyvin tarkkaan. Lain toteutuminen oli onnistunut parhaiten alueilla, missä sen kannatus oli vahvaa. Tällaisia paikkoja olivat erityisesti pienemmät kaupungit ja maaseutu. Todellisia lukemia on ollut hankala saada noilta ajoilta, mutta arvioidaan, että alkoholin kulutus laski noin 30 prosenttia lain voimaantulon alkuvaiheessa.

Alkoholin käyttäjät keksivät kuitenkin melko pian erilaisia keinoja, miten he voivat valmistaa ja myydä alkoholia. Etenkin kaupungeissa lain valvominen oli haastavampaa, vaikka selvä muutos olikin huomattavasti juoppojen pidätyksiin nähden, jotka vähenivät radikaalisti. Alkoholin korkean hinnan vuoksi, se vaikutti huonosti erityisesti köyhempään väestöön. Tämä alkoi johtaa pikkuhiljaa siihen, että lakia ei enää tuettu vaan se haluttiin purkaa.

Kieltolain kumoaminen

Kun Franklin Roosevelt nousi presidentiksi vuonna 1932, oli yksi hänen teemoistaan nimenomaan kieltolain vastustaminen. Hänen toimestaan se kumottiin vuonna 1933. Jotkut osavaltiot, joissa lain kannatus oli ollut suurta, kuitenkin jatkoivat lakia vielä muutamia vuosia eteenpäin. Mississippi säilytti lain pisimpään, aina vuoteen 1966 asti.

Lain kumoamiseen vaikuttivat monet asiat. Se oli hyödyttänyt paljon järjestäytynyttä rikollisuutta, joka pyöritti alkoholin laitonta kauppaa ja se myös lisäsi rikollisuuden tuomaa väkivaltaa. Lakia valvoneita viranomaisia oli liian vähän ja heitä oli helppo lahjoa. Lain valvonta ja sitä seuranneet pidätykset tulivat yhteiskunnalle kalliiksi. Salakuljetuksen valvominen oli hankalaa maan suuren koon vuoksi.

Comments are closed.