Masentunut Mies Juo Paljon

Yksi yleisimmistä ongelmista, mistä vaietaan on aikuisen miehen tunne tason lukot ja mieliala ongelmat. Omaa pahaa oloaan poteva mies helposti keksii alkoholin ympärille rakentuvasta elämästä pako keinon omista tunteistaan ja ongelmistaan. Yksi yleisimpiä syitä miesten mieliala ongelmille löytyy huonosta itsetunnosta. Alkoholin vaikutuksena on helpompi olla jotain muuta, kuin se sama ihminen, joka ei ole sellainen kuinka haluaisi sen olevan. Omaa itseään mennään pakoon käyttämällä alkoholia tai muita päihteitä. Tällaisessa tilanteessa päihteiden käytöllä voi olla rappioittavat seuraukset.

Itsetunto ongelmainen mies

Naiset ovat herkempiä keskustelemaan ja avaamaan omia tuntemuksiaan kuin miehet. Kulttuurin paineet ja “ihanne minä-kuvat” ovat luoneet miehille kovat paineet. Oikea mies ei itke. Eikä näytä tunteitaan

 

. Kun tällainen kulttuuri ympärillä yritetään selviytyä joka päiväisestä elämästä ilman itsensä tutkiskelua ja itsensä kehittämistä sekä mahdollista tarpeeseen käytyä terapiaa, voi elämä käydä niin raskaaksi, että se lamauttaa. Mutta itsetunto ongelmiensa kanssa taisteleva mies usein pysyy työelämässä kaikesta huolimatta ja tukahduttaa itsensä työpaikan ulkopuolella. Usein myös sulkeutuu tai turruttaa itsensä päihteillä. Työpaikka valitaan kulttuurin normien mukaisesti, omia haaveita ei haaveilla, jotta niissä ei pääsisi vahingossakaan pettämään itseään. Mahdollisimman helppo ja vastuuton työ, jossa on mahdollista pysyä niin pitkään kuin mahdollista, jottei epäonnistumisia työelämässä, mikä kulttuurimme normeissa on se miehen tärkein tehtävä, tulisi. Kun omia haaveita, tulevaisuuden suunnitelmia ja haasteita osata eikä haluta itsellensä asettaa, on pitkän ajan tulos lähes varmasti masennus. Mikään ei tunnu miltään. Jatkuva väsymystila ja vastuuttomat teot. Päihteiden käyttö auttaa hetkellisesti ja jos humalassa tai muiden päihteiden avulla tuntuu paremmalta, on siihen helppo tukeutua. Riippuvainen ihminen kehittää päihteiden ympärille suojamuurin ja vakuuttaa sekä itselleen, että läheisilleen monesta eri kulmasta, miksi toiminta on sallittua. Silloin voi päihteiden käytön sallia itselleen, kun siihen on kytkeytynyt esimerkiksi konserteissa ravaaminen. Silloin tehdään musiikista itsellensä selitettynä se aivan järkevä normaali syy juomiseen tai muuhun päi

 

hteiden käyttöön. Ja jos lähiomaiset kyseenalaistavat toimintaa, on helppo tällaiselle päihteistä riippuvaiselle ihmiselle selitellä asiaa.

Mitä läheiset voivat tehdä

Itsetunto ongelmissa kamppaileva mies ei ota usein apua vastaan. Vain oma tilanteeseen havahtuminen tekee muutoksen. Jos asiaan puututaan, ja varsinkin syyllistävästi, voi puuttuminen viedä kyseisen henkilön vain syvemmälle itsesääliin ja itsesyytöksiin. Silloin ihminen voi sulkeutua kokonaan ja asiaan on vaikea enää kenenkään puuttua. Kirjallisuudella ja hienovaraisella keskustelulla voi nataa miehelle tarvittavat eväät itsensä tutkiskeluun ja ahaa elämyksiin. Itsetunto ongelmainen mies ei tunnista ongelmiaan vaan usein syyttää muita asiasta. Elämänpolku, lapsuus tai muu henkilö on syynä ongelmiin. Jos mies kuitenkin pääsee tilanteeseen, jossa on turvallista ja luottavaista avautua ja tarkastella asiaa yhdessä lähimmäisen kanssa ilman, että oma miehisyys kärsii, on asiaa lähdettävä avaamaan hiljalleen. Ammattiapua on tarjolla paljon ja pahoissa itsetunto ongelmissa onkin parempi aina kääntyä ammattilaisen puoleen. Pahaksi äityneessä tilanteessa, jossa läheisten jaksaminenkin on jo kortilla, on hyvä ottaa aikalisä ja ehkä jopa etäisyyttä, sillä itsetunto ongelmaisen läheinen voi helposti saada turhautumisen ja vihan syyttelyt päällensä sekä mahdollisesti itsetunto ongelmainen mies jopa tahallisesti satuttaa läheisiään ja saa siitä omalla kierolla tavallaan voimaa. Tällainen toiminta ei ole hyväksyttävää, mutta pahoissa mieliala ongelmissa olevalla ei usein ole rationaalisia ajatuksia ja teot perustuvat puhtaasti sen hetkiseen tunteiden ryöppyyn ja omaan pahaan oloon.