Alkoholin ikäraja ja sen vaikutukset

Alkoholi on etanolia sisältävä juoma, jolla ihminen tulee humalaan. Alkoholi toimii päihteenä, jota juodaan usein seurajuomana.

Päihdyttävä aineena alkoholissa toimii etanoli, jolla on keskushermostoa lamaannuttava vaikutus. Tämä lamaannuttava vaikutus taas aiheuttaa päihtyvyyden eli humalan. Alkoholin käyttö on yleistä maailman laajuisesti ja se on yhdistetty moniin sosiaalisiin tilanteisiin. Alkoholi liittyy siis toisin sanoen ihmisen normaaliin elämään, eikä sitä lasketa muiden päihteiden mukaan huumeisiin, vaikka haittavaikutuksia on silläkin. Alkoholista on tullut niin tiivis osa yhteisöä, että sen länsimaissa ajettu kieltolaki epäonnistui. Kohtuudella kuitenkin nautittuna alkoholi on loistava seurajuoma, jolla on usein viihtyvyyttä parantava vaikutus. Se myös usein auttaa rohkaisemaan esimerkiksi ensitreffeillä. Alkoholi kuuluu useimpiin juhliin ja illanviettoihin, usein myös ruuan kanssa saatetaan nauttia viinilasillinen. Tällaisissa tilanteissa alkoholin nauttiminen on hyvinkin sallittua, kuitenkin muistaen että jokainen reagoi alkoholiin eri tavalla ja kuten muutkin päihteet alkoholi ei sovi kaikille. Osalla ihmisistä alkoholi saattaa vaikuttaa negatiivisesti, jolloin heistä tulee entistäkin herkempiä ulkoisille ärsykkeille, mikä taas saattaa aiheuttaa väkivaltaista käytöstä. Tällaisten ihmisten ei pitäisi nauttia alkoholista tai ainakin erittäin varovasti. Alkoholilla on myös riippuvuutta aiheuttava vaikutus, joten liikaa nautittuna se saattaa aiheuttaa alkoholismin. Tällöin alkoholista tulee elämää määräävä osa, jolloin menettää kyvyn hallita omaa käyttöään. Pienillä alkoholi annoksilla saattaa jopa olla virkistävä, rentouttava, ahdistusta poistava ja sosiaalisuutta lisäävä vaikutus. Tämä kuitenkin tapahtuu pienen määrän nauttimisen jälkeen, jolloin veren promille pitoisuus on alle puoli promillea. Kuitenkin, alkoholi prosentin noustessa yli yhden rupeaa huonot vaikutuksen nousemaan esiin. Näitä vaikutuksia saattaa olla mielialojen vaihtelu, puheen sammallus, horjahtelu ja kyvyttömyys arvioida omaa toimintaa ja sen seurauksia. Kahden promillen humalassa muistikatkot tulevat jo yleisiksi ja yli kolmen promillen humala on jo usealle hengenvaarallinen.

Alaikäisen alkoholin nauttiminen

Suomessa kuten monessa muussakin maassa alkoholijuomien ikäraja on 18 vuotta, jolloin alle 18-vuotias ei saa lain mukaan nauttia alkoholijuomista ollenkaan. Osassa maissa raja on jopa 21 vuotta, kuten Amerikassa. Ikäraja tulee sen vaikutuksien ja ihmisen kehittymisen takia. Nuorella iällä on isompi riski altistua alkoholin aiheuttamille vaaroille. Usein myös nuorempana aloitettu alkoholin nauttiminen johtaa useammin alkoholismiin, kuin taas vasta 18 vuotiaana aloitettu.Nuoruusiässä aivojen dopaminerginen palkitsemisjärjestelmä on hyvin aktiivinen, joka altistaa alkoholin käyttämiselle nuorena. Oman toiminnan säätely- ja kontrollointijärjestelmä taas kypsyy huomattavasti hitaammin, mikä taas aiheuttaa alkoholin epätoivotut vaikutukset. On todistettu, että alkoholi vaikuttaa nuoriin eri tavalla kuin aikuisiin. Usein nuorilla korostuvat enemmän alkoholin myönteiseksi koetut ja palkitsevat vaikutukset, kuten estojen väheneminen ja myönteinen vaikutus sosiaalisissa tilanteissa. Nuoret ovat myös vähemmän herkkiä alkoholin aiheuttamalle väsyttävälle vaikutuksella tai seuraavan päivän motoriikan häiriöille ja niin sanotulle krapulalle. Tämän takia nuoret saattavat pystyä juomaan enemmän alkoholia kuin aikuiset. Tämä taas saattaa johtaa herkemmin alkoholin yliannostukseen tai ajattelemattomien päätösten tekemiseen.

Alaikäisen alkoholin nauttiminen

Näistä vaikutuksista huolimatta nuorten aivot ovat erittäin herkkiä alkoholin vaikutuksille, joka taas häiritsee aivojen kypsymisprosessia. Tämä taas aiheuttaa nuorille isomman riskin alkoholiriippuvuudelle, jolla on taas kauaskantoiset vaikutukset. Tutkimusten mukaan myös alle 15 vuotiaana ensimmäisen kerran alkoholia kokeilleet altistuvat alkoholismille kaksi kertaa useammin kuin vasta 18 vuotiaana aloittaneet. Liiallisena alkoholin nauttiminen saattaa myös aiheuttaa vaurioita aivoissa, kuten jonkin osan alikehittyneisyyttä. Alkoholilla on myös vaikutusta koulunkäyntiin, jolloin alkoholia nauttivat nuoret suoriutuvat keskimäärin huonommin koulusta kuin nuoret, jotka eivät nauti alkoholia.