joulu 18, 2019

Lähettänyt | Kommentit pois päältä artikkelissa Yhdysvaltain kieltolaki

Yhdysvaltain kieltolaki

Yhdysvaltain kieltolaki

Vuodesta 1920 alkanut kieltolaki määräsi, että kaikki alkoholin valmistus, kuljetus ja myynti tuli lopettaa Yhdysvalloissa. Toiminta kuitenkin jatkui järjestäytyneen rikollisuuden parissa, jossa alkoholia edelleen valmistettiin, myytiin ja salakuljetettiin ympäri maata. Alkoholin käyttö ei missään vaiheessa loppunut kokonaan, mutta sitä juotiin vain salaa. Vuonna 1933 laista luovuttiin, vaikka muutamat osavaltiot jatkoivat sitä vielä jonkin aikaa.

Kieltolain syntyyn oli monia syitä. Raittiusliikkeellä oli suuri vaikutus lain alulle panoon. Aivan kuten Suomessakin, raittiusliike oli suurena vaikuttajana vielä nykyäänkin vallitsevaan alkoholimonopoliin. Yhdysvaltain raittiusliike oli toiminut aktiivisesti jo 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Sillä oli poliittisesti melko merkittävä asema ja sen mielipidettä arvostettiin. Raittiusliike teki paljon merkittävää työtä alkoholin yhteiskunnallisten haittojen vähentämiseksi.

Alkoholin käytön kieltämistä oli kannatettu Yhdysvalloissa jo 1900-luvun alusta lähtien. Etenkin naiset olivat eturintamassa viemässä kieltolakia eteenpäin. Naisten negatiivinen mielipide alkoholista perustui usein siihen, että se oli saanut paljon tuhoa aikaan perhepiireissä ja jopa hajottanut monia perheitä. Miesten alkoholisoituminen oli suuri ongelma jo tuolloin ja se haluttiin estää.  

Myös monet tehtaanomistajat kannattivat lakia. Se johtui siitä, että alkoholin vaikutuksen alaisena työskennelleet työntekijät olivat aiheuttaneet monia vaaratilanteita, onnettomuuksia ja jopa kuolemantapauksia tehtaissa. Tuona aikana turvallisuussäädökset eivät olleet lähelläkään nykypäivän luokkaa. Tehtaanomistajat uskoivat myös siihen, että työn tehokkuus paranisi, jos alkoholin käyttö, joskin vain vapaa-aikana, loppuisi kokonaan.

Kun Yhdysvallat oli liittynyt toiseen maailmansotaan, myös koko yhteiskunnan näkemys alkoholista alkoi muuttua. Tuntui moraalittomalta juoda alkoholia kotona, sillä aikaa kun nuoret miehet taistelivat sodassa. Monet järjestöt alkoivat puhua alkoholin haitallisista vaikutuksista yhteiskunnalle. Uskovaiset julistivat alkoholin olevan Jumalan tahdon vastaista. Kieltolain syntyyn vaikutti myös hyvin käytännöllinen syy, ohraa ja muita arvokkaita viljoja haluttiin säästää ja käyttää muihin tarkoituksiin.

Väliaikainen kieltolaki astui voimaan jo vuonna 1917. Sitä perusteltiin sillä, että viljaa tulisi säästää, koska Yhdysvallat oli sodassa, jonka seurauksista ei vielä tiedetty. Pian lakiin lisättiin kohdat missä kiellettiin alkoholin valmistus, myynti ja kuljetus. Monet osavaltiot olivat ehtineet jo asettaa omat kieltolakinsa käytäntöön, kun koko maan laajuinen laki tuli viralliseksi vuonna 1920.

Lakia valvottiin aluksi hyvin tarkkaan. Lain toteutuminen oli onnistunut parhaiten alueilla, missä sen kannatus oli vahvaa. Tällaisia paikkoja olivat erityisesti pienemmät kaupungit ja maaseutu. Todellisia lukemia on ollut hankala saada noilta ajoilta, mutta arvioidaan, että alkoholin kulutus laski noin 30 prosenttia lain voimaantulon alkuvaiheessa.

Alkoholin käyttäjät keksivät kuitenkin melko pian erilaisia keinoja, miten he voivat valmistaa ja myydä alkoholia. Etenkin kaupungeissa lain valvominen oli haastavampaa, vaikka selvä muutos olikin huomattavasti juoppojen pidätyksiin nähden, jotka vähenivät radikaalisti. Alkoholin korkean hinnan vuoksi, se vaikutti huonosti erityisesti köyhempään väestöön. Tämä alkoi johtaa pikkuhiljaa siihen, että lakia ei enää tuettu vaan se haluttiin purkaa.

Kieltolain kumoaminen

Kun Franklin Roosevelt nousi presidentiksi vuonna 1932, oli yksi hänen teemoistaan nimenomaan kieltolain vastustaminen. Hänen toimestaan se kumottiin vuonna 1933. Jotkut osavaltiot, joissa lain kannatus oli ollut suurta, kuitenkin jatkoivat lakia vielä muutamia vuosia eteenpäin. Mississippi säilytti lain pisimpään, aina vuoteen 1966 asti.

Lain kumoamiseen vaikuttivat monet asiat. Se oli hyödyttänyt paljon järjestäytynyttä rikollisuutta, joka pyöritti alkoholin laitonta kauppaa ja se myös lisäsi rikollisuuden tuomaa väkivaltaa. Lakia valvoneita viranomaisia oli liian vähän ja heitä oli helppo lahjoa. Lain valvonta ja sitä seuranneet pidätykset tulivat yhteiskunnalle kalliiksi. Salakuljetuksen valvominen oli hankalaa maan suuren koon vuoksi.

Lue Lisää
loka 14, 2019

Lähettänyt | Kommentit pois päältä artikkelissa Alkoholin juomisen terveydelliset hyödyt

Alkoholin juomisen terveydelliset hyödyt

Alkoholin juomisen terveydelliset hyödyt

Suomessa puhutaan hyvin vähän alkoholin käytön terveydellisistä hyödyistä ja hyvistä puolista. Suomessa esiintyy hyvin paljon alkoholismia ja monet yhteiskunnan ongelmat juontavat juurensa liiallisesta alkoholin käytöstä. Monen perheeseen tai lähipiiriin kuuluu ainakin yksi alkoholisti, joka on tuhonnut elämänsä täysin tai ainakin osan siitä alkoholin käytön takia.

Monet ovat nähneet miten vahingoittavaa alkoholin käyttö on. Myös kulttuurillisesti Suomessa juominen on selvästi humalahakuisempaa kuin monissa muissa maissa. Pimeä talvi ajaa monet helposti juomaan kotonaan ”kalsarikännit”, termi, joka tunnetaan jo kansainvälisestikin. Näiden kaikkien syiden takia Suomessa keskitytään huomattavasti enemmän ennaltaehkäisevään keskusteluun ja vaarojen kertomiseen, kuin itse alkoholin hyvien puolien tukemiseen.

Vaikka alkoholin aiheuttamia ongelmia esiintyykin paljon Suomessa, se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki alkoholia juovat olisivat alkoholisteja. Suurimmalla osalla ihmisistä on kuitenkin täysin terve suhtautuminen alkoholin käyttöön ja se on osa sosiaalista kanssakäymistä, illanviettoa, viikonlopun rentoutumista ja myös terveydellisten syiden takia juomista. Se voi olla myös harrastus, kuten erilaiset viinit ja niiden maistelu.

Alkoholista ja sen vaikutuksista ihmiskehoon on tehty erittäin paljon tutkimuksia. Suomen ristiriitaisen alkoholiin suhtautumisen takia jopa Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen THL:n toimintaa on syytetty joskus siitä, että he eivät tiedota tarpeeksi uusista alkoholin hyviin vaikutuksiin liittyvistä tutkimuksista ja täten suomalaisten käsillä ei ole ilman oma-aloitteista hakemista juurikaan tietoa näistä vaikutuksista.

Alkoholin vaikutus kehoon riippuu paljon ihmisen iästä, ruumiinrakenteesta, geeniperimästä ja monesta muustakin henkilökohtaisesta seikasta. Voidaan siis sanoa, että jokainen ihminen reagoi alkoholiin eri tavalla oman itsensä mukaan. Siksi monessa tutkimuksessa koitetaankin ottaa tämä huomioon ja valita tutkimusryhmään mahdollisimman laaja valikoima erilaisia ihmisiä.

Alkoholin hyvät vaikutukset

Suomessa erilaiset tutkimukset ovat hyvin kiistanalaisia. Hyviä tuloksia halutaan usein selittää myös sillä, että tutkittavien henkilöiden yleinen peruskunto olisi tutkimushetkellä ollut parempi, joka johtaa myös parempiin tutkimustuloksiin. On tietenkin hyvä suhtautua varauksella kaikkiin tutkimuksiin, sillä se mikä toimii toisella, ei välttämättä kuitenkaan omalla kohdalla pidä yhtään paikkaansa. On kuitenkin olemassa muutama eniten tutkittu väite, joilla voidaan melkein sanoa olevan vankka perusta.

alkoholi

Erityisesti alkoholin vaikutuksesta sydän- ja verisuonisairauksiin on tehty paljon erilaisia kokeita ja tutkimuksia. Monessa niistä on pystytty osoittamaan, että alkoholia kohtuullisesti käyttävät henkilöt ovat alemmassa riskissä sairastua näihin sairauksiin kuin ne, jotka eivät käytä yhtään alkoholia. Alkoholin kohtuukäytöksi lasketaan naisilla 1 annos päivässä tai enintään 7 annosta viikossa. Miehillä määräksi lasketaan 2 annosta päivässä tai enintään 14 annosta viikossa.

Etenkin Välimeren maissa suosittu viinin käyttö ruoan kanssa ja pienen alkoholiannoksen nauttiminen ruoan jälkeen on itse asiassa todella hyväksi keholle. On tutkittu, että tällaisessa ruoan yhteydessä juomisessa maksa rasittuu huomattavasti vähemmän alkoholista. Se tarkoittaa myös usein sitä, että juomista ei enää tehdä muutoin päivästä, vaan se liittyy vain ruokailuhetkeen. Toiset sanovat, että näin voi jopa lisätä muutaman lisävuoden elämäänsä.

Suomessakin on käytetty jo aikoja sitten alkoholia flunssalääkkeenä, sillä voidaan myös estää flunssan tulo esimerkiksi viiniä juomalla, sillä sen antioksidanttien sanotaan pitävän flunssan loitolla. Alkoholista voi olla myös hyötyä dementian ja Alzheimerin taudin ennaltaehkäisemisessä. Se tuottaa aivosoluista kestävämpiä ja voi täten kohtuullisesti käytettynä estää erilaisia muistisairauksia.

Tutkimuksissa on todettu myös monia muita ennaltaehkäiseviä vaikutuksia muun muassa diabeteksen syntyyn, sappikivien muodostumisessa, potenssiongelmissa ja monessa muussa jokapäiväisessä sairaudessa. Kohtuukäyttö on täysin sallittua ja siitä ei ole mitään olennaista haittaa kenellekään. Toki ei suositella, että täysin alkoholitta elänyt henkilö alkaisi sitä terveyssyistä vanhalla iällään juomaan.

Lue Lisää
elo 26, 2019

Lähettänyt | Kommentit pois päältä artikkelissa Suomalaiset ovat viinarallikansaa

Suomalaiset ovat viinarallikansaa

Suomalaiset ovat viinarallikansaa

Viime aikoina on uutisoitu Baltian maiden hintakilpailusta koskien alkoholin myyntiä. Aiemmin Viro nosti alkoholiveroaan, jonka seurauksena viinan hinta nousi. Suomalaiset viinarallin harrastajat säikähtivät tätä ja siirtyivät Latviaan juhlajuomien ostoon. Tämän jälkeen virolaiset havahtuivat siihen, että suomalaiset olivat hävinneet Tallinnan satamasta ja alkoholiveroa laskettiin. Kilpailuhenkisinä myös latvialaiset pudottivat omaa veroaan. Mikä saa suomalaiset matkustamaan ympäri Baltiaa halvan viinan perässä? Mitä se kertoo meistä alkoholin käyttäjinä ja miten muissa maissa meidät nähdään?Vaikka suomalaisten alkoholin kulutus onkin kokonaismäärässä vähentynyt, on maamme lukemat edelleen aika hälyttävät. Kokonaiskulutus kasvoi vuonna 2018 0,4 prosenttia, tarkoittaen sitä, että jokaista 15 vuotta täyttänyttä suomalaista kohden kului reilu 10 litraa sataprosenttista alkoholia. Yli puoli miljoonaa käyttää alkoholia riskirajoilla. Humalaan itsensä juo 57 % väestöstä vähintään kerran vuodessa. Tilastot kertovat myös karua kieltä: Suomessa alkoholi on työikäisten suurin kuolinsyy. Sukupuolijakaumassa miehet juovat naisia enemmän.

Nuoret juovat vähemmän

vähemmän nuoria juo alkoholia

Tiukentuneen myynnin valvonnan vuoksi alaikäisten alkoholin hankinta on vähentynyt. Ylipäätään nuoret juovat harvemmin, kuin aikaisempina vuosina. Tähän saattaa olla syynä sosiaalisessakin mediassa leviävä fitness-trendi, joka saa nuoret ja nuoret aikuiset panostamaan enemmän terveelliseen elämäntyyliin, sekä liikuntaan. Ajankäyttö on siis muuttunut. Lisäksi vanhemmat ovat valveutuneempia, eivätkä enää salli lastensa alkoholikokeiluja ja keskusteluyhteydet ovat parantuneet.Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt muuallakin länsimaissa, mutta erityisesti Pohjoismaissa, sekä Irlannissa. Alkoholin käyttö aloitetaan nykyään myöhemmällä iällä ja sen käyttö on hillitympää. Tilastollisesti nuoret naiset juovat ja humaltuvat selvästi miehiä harvemmin. 1980-luvun puolessa välissä nuoret käyttivät alkoholia reippaalla tahdilla, mutta 2000-luvun alusta lähtien se on ollut tasaisesti laskussa. Etenkin 14-16-vuotiaat käyttävät alkoholia aiempaa vähemmän. Vertailun vuoksi eniten alkoholia juovat 50-70-vuotiaat ja se on nousussa niin miesten kuin naistenkin osalta.

Syyt suomalaisten juomiseen

Merkittävää on, että 1980-luvun lopulla juomia nautittiin enemmän julkisissa paikoissa

Suomalaiset eivät yleisesti osaa juoda niin sanotusti sivistyneesti, kuten lounaalla tai illallisella. Monessa Euroopan maassa tämä on yleinen tapa. Alkoholia ei keskimääräisesti juoda päivittäin, mutta kuitenkin useamman kerran viikossa. Aiemmin alkoholia tarjoiltiin vain juhlissa ja erityistilaisuuksissa, sittemmin humala on alkanut olla suomalaisille apuväline sosiaaliseen kontaktiin. Muuten niin jäärä kansa alkaa mieluusti jutella, kun on vähän saanut rohkaisua viinasta. Merkittävä seikka on se, että 1980-luvun lopulta juomia on nautittu enemmän julkisilla paikoilla, kuten terasseilla, festareille, sekä urheilutapahtumissa.Kesäisin alkoholinkäyttö on lomien takia ymmärrettävästi runsasta. Paluu lomalta takaisin sorvin ääreen on usein henkisesti vaikeaa ja vielä vaikeampaa siitä tulee, jos on niin sanotusti jäänyt putki päälle. Juomista vähennettäessä krapulaoireet iskevät. Sydämen tykytystä, ärtymystä, hikoilua, vapinaa… Yöllä on vaikeaa nukkua. Alkoholin tilapäinenkin liikakäyttö on riskialtista. Liikakäyttö voi muodostua myös ongelmaksi, jota seuraa alkoholismi. Runsas juominen tekee aivot riippuvaiseksi alkoholista. Raju käyttäminen vahingoittaa aivoja, aiheuttaa dementiaoireita, sekä maksakirroosia.

Alkoholin aiheuttamat ongelmat

Jos kuppia kaadetaan reippaalla tahdilla, on aiemmin mainittujen haittojen lisäksi muutakin tarjolla. Keskivartalolihavuus on yksi alkoholin vitsauksista, sillä se lisää ruokahalua ja alkoholin aineenvaihdunnan epäillään tuottavan enemmän kaloreja. Viina laskee myös hedelmällisyyttä. Miehillä se vaikuttaa testosteroniin, sekä siittiöiden syntymiseen, naisillakin hormoneihin, sekä häiriöihin ovulaatiossa.Tapaturmaan joutuminen on suurin alkoholin vaikutuksen alaisena. Itsensä lisäksi voi teloa myös vahingossa tai tarkoituksellisesti jonkun toisen ihmisen. Alkoholi lisää aggressiivisuutta ja vaikuttaa arviointikykyyn. Vuonna 2018 liikenteessä kuoli 30 ihmistä rattijuopon aiheuttamassa onnettomuudessa. Suomessa rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen 1,2 promillea. Rattijuopumukseen syyllistynyt saa vähintään 60 päiväsakkoa ja enintään kaksi vuotta vankeutta. Monelle onkin varmasti piirtynyt autokoulusta ja valtion mainoskampanjasta lause ”jos ajat, et ota – jos otat, et aja”.

Lue Lisää
kesä 12, 2019

Lähettänyt | Kommentit pois päältä artikkelissa Alkoholin juomisen ja ajamisen erottaminen

Alkoholin juomisen ja ajamisen erottaminen

Alkoholin juomisen ja ajamisen erottaminen

Rattijuopumuksesta puhutaan nykyään jopa televisiomainosten välityksellä.

Lue Lisää
huhti 18, 2019

Lähettänyt | Kommentit pois päältä artikkelissa Alkoholin ikäraja ja sen vaikutukset

Alkoholin ikäraja ja sen vaikutukset

Alkoholin ikäraja ja sen vaikutukset

Alkoholi on etanolia sisältävä juoma, jolla ihminen tulee humalaan. Alkoholi toimii päihteenä, jota juodaan usein seurajuomana.

Lue Lisää
helmi 19, 2019

Lähettänyt | Kommentit pois päältä artikkelissa Alkoholia eniten kuluttavat maat

Alkoholia eniten kuluttavat maat

Alkoholia eniten kuluttavat maat

Alkoholi tappaa vuodessa jopa kolme miljoonaa ihmistä. Osa kuolemista johtuu alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtuvista onnettomuuksista ja loput joko primaarisista tai sekundaarisista terveysongelmista.

Lue Lisää
heinä 14, 2018

Lähettänyt | Kommentit pois päältä artikkelissa The Beatles Jäsenien Soolourat 1960 Jälkeen

The Beatles Jäsenien Soolourat 1960 Jälkeen

The Beatles Jäsenien Soolourat 1960 Jälkeen

John Lennon on The Beatles bändin legendaarinen toinen keulahahmo, joka brutaalilla tavalla ammuttiin oman asuntoonsa eteen 1980 juuri uuden albuminsa julkaisun jälkeen.

Lue Lisää